03. travnja 2017. JA SAM UMJETNIK U KOMUNIKACIJI SA SVOJOM DJECOM

RODITELJ je ključna karika u komunikaciji s djecom. Ne postoji loša komunikacija, postoji samo neželjeni rezultat…Umjesto savjeta, ponudit će nam se da sami pronađemo vlastita i učinkovita rješenja. Isključivo o roditelju ovisi hoće li komunicirati na način koji će blokirati ili pokrenuti dijete…

Na ovoj radionici naučili smo:

  • kako koristiti riječi, znanja i razmišljanja u cilju dobivanja dugoročno odličnih rezultata ponašanja djeteta- koliko je bitna neverbalna komunikacija i kako ju dijete doživljava
  • koliko je bitniji način na koji nešto kažemo od sadržaja
  • kako nam odabir riječi koristi u dobivanju onog DA

Radionica je namijenjena roditeljima i svima koji žele ostvariti most povjerenja s djecom i otkriti načine kako da najlakše do toga dođu. Na ovoj radionici kroz praktičan rad i konkretne primjere dobivaju se uvidi u osnove efikasne komunikacije koju je moguće odmah primijeniti.

Roditelji predškolaca, školaraca, tinejđera…svi su dobro došli ♥

Radionica je besplatna
Voditeljica radionice: Sanjica Cacic, NLP family coach, Abeceda roditeljstva