NATJEČAJI

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po dijelu objavljenog natječaja na stranicama HZZ

 • Odgajatelj/ica – pripravnik/ca na puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica
 • Odgajatelj/ica – puno neodređeno radno vrijeme 1/izvršiteljica

Natječaj za izbor odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda

 1. ODGOJITELJ/ICA /PRIPRAVNICA – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ
 2. ODGOJITELJICA – puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj
 3. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU , SKRB I PRATNJU DJECE – puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

UVJETI  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

 • Završen preddiplomskisveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
 • Položen stručni ispit
 • Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 • Da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića.

KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 238/10-149-02-19-01
Ivanić Grad, 30. kolovoza 2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda
ODGOJITELJ/ICA – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ

UVJETI – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
 • Položen stručni ispit
 • Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 • Da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

KLASA: 112-01/18-01/10
URBROJ: 238/10-149-02-18-01
Ivanić Grad, 22. listopada 2018.

Odluka o raspisivanju NATJEČAJA za ravnatelja / odgojitelja

Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za ravnatelja /odgojitelja

 • 20 sati tjedno ½ radnog vremena ravnatelj
 • 20 sati tjedno ½ radnog vremena odgojitelj

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od dana objave u javnom glasilu.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenim omotnicama podnose se na adresu: Dječji vrtić Roda, Ivanić Grad, Vulinčeva 1.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor pomoćni radnik/ca za njegu, skrb i pratnju djece na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Roda

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda
POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU DJECE – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ

UVJETI – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Roda

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda
ODGOJITELJ/ICA – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ

UVJETI – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)