Posebni program poticanja senzomotorike kod djece jasličke dobi - uskoro

Važnost rane stimulacije

Mnoge studije u zadnja dva desetljeća govore o tome da ukoliko dijete tijekom razdoblja od rođenja do 3. godine života živi u okolini bogatoj poticajima, njegova moždana kora će udvostručiti svoju veličinu, te će njegov mozak biti u mogućnosti razviti vještine potrebne za daljnji cjelokupni razvoj.Senzomotorički razvoj preduvjet je za sve više spoznajne funkcije i stoga je nezaobilazni period dječjeg odrastanja. Tijekom igre i kretanja dijete prima informacije iz okoline i vlastitog tijela, u mozgu ih organizira te tako spoznaje svijet oko sebe.

Prepoznavši važnost ovog ranog perioda u dječjem razvoju, osmišljen je posebni program poticanja senzomotoričkog razvoja.

O programu

CILJ programa je omogućiti djeci bolju obradu informacija kako bi jednostavnije usvajala nova znanja i vještine (motoričke, spoznajne, komunikacijske i socioemocionalne). Cilj ovog programa je da kroz osmišljeni, individualni senzorički profil prilagođen kretanju i igri, poboljša sposobnosti djeteta da se integrira u stalno promjenjivom okruženju i da kvalitetnije uči. To pretpostavlja normaliziranje senzoričkog prerađivanja, reguliranje razine uzbuđenosti, poboljšanje posturalne kontrole i motoričkog planiranja, razvoj krupne i fine motorike, bolje usmjeravanje pažnje i općenito organiziranje ponašanja u skladu s očekivanjima okoline.

ZADAĆE PROGRAMA

  • Stvoriti poticajno okruženje
  • Omogućiti djetetu stimulaciju: osjetila za ravnotežu (vestibularno osjetilo), mišića i zglobova (osjetilo za propriocepciju), osjetila za dodir (taktilno osjetilo), osjetila vida (vizualno osjetilo), osjetila sluha (auditivno osjetilo), osjetila mirisa (olfaktorno osjetilo) i osjetila okusa (gustativno osjetilo)
  • Zadovoljiti i razvijati prirodne potrebe djeteta za kretanjem i doživljavanjem osjeta iz okoline što je osnovna pretpostavka za kvalitetan cjelokupni razvoj

Program će provoditi odgojitelj skupine koji imaju edukaciju iz područja senzorne pedagogije. Program će biti provođen svakodnevno u jasličkoj skupini, nakon verificiranja od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.