Projekt “Say hello to the world”

U pedagoškoj godini 2016./2017 DV Roda uključio se u projekt “pozdrav svijetu ili say hello to the world”. Uključivanjem u projekt obvezali smo se sudjelovati u projektiranju i izgradnji „tolerantnog“ vrtića kao načina života.

To je međunarodni projekt koji povezuje djecu u vrtićima i školama diljem svijeta, putem video mreze. Projekt se temelji na Kurikulumu za vrtiće. Tako smo se i mi vrticu Jelka, iz Nakla, Slovenija, prvi put predstavili 06. prosinca.2016. Djeca kroz igru uče o različitim kulturama i tradiciji, ali naglasak projekta je i na otkrivanju sebe, svog doma i sire okolice. Formira se građanska i nacionalna svijest, uče se strane riječi, razvija kreativnost te se uči o sigurnom korištenju računala. Na taj način djeca otkrivaju multikulturalne i druge razlike, što im pomaže u prevladavanju predrasuda i stereotipa i time se smanjuje netolerancija. Ispunjavanjem svih kriterija, vrtić je dobio status tolerantnog vrtica❤???? . Zadnje javljanje odradili smo u susret međunarodom danu kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj 19. svibnja 2017.

O projektu “Say hello to the world”

Međunarodni projekt “Say hello to the world” osnovao je FINI zavod Radeče, delo za mlade, 2011. godine s namjerom da se djeca usmjere na put stvaralaštva, sudjelovanja, uključivanja u različite projekte te da se povežu po cijelom svijetu preko aplikacije “My hello” koja omogućuje ustanovama koje sudjeluju u projektu nesmetano i sigurno međusobno povezivanje.

Projekt “Say hello to the world” međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore.

Namjena projekta je da se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motiviraju da budu tolerantnija, bez predrasuda i stereotipa, da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe. Svaki vrtić i škola koja je uključena u Projekt “Say hello to the world” i koja uspješno provodi projekt na kraju dobiva častan naziv “Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola”.

Ciljevi Projekta:

 • Međunarodno sudjelovanje
 • Upoznavanje užega i širega društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanje međukulturalnih i drugih razlika,
  Djeca rješavaju problem netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju važnost zdravoga okruženja
 • Briga o socijalnoj pravednosti
 • Upoznavanjem svojeg okruženja, ali i okruženja u drugim dijelovima svijeta djeca razvijaju spoznaju o narodu i državi
 • Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
 • Razvijanje kreativnosti, stvaralaštva, ali i korištenje stečenog znanja iz različitih područja razvoja
 • Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
 • Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
 • Spoznaja i učenje sigurnog korištenja računala
 • Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
 • Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
 • Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
 • Promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture

Kratkoročni cilj-Pet prstiju:

Program “Pet prstiju” sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja. Nakon obrade pojedine teme, slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u Projektu putem video mreže. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.

Teme:

 1. Prvo javljanje: To sam ja (mali prst)
 2. Drugo javljanje: Ja i moja obitelj (prstenjak) obradili smo NTC metodom dr. Ranka Rajovića i uključili roditelje u javljanje
 3. Treće javljanje: Ja i moj vrtić (srednji prst)
 4. Četvrto javljanje: Ja i moje mjesto (kažiprst)
  U sklopu aktivnosti za provedbu projekta sudjelovali smo u projektu Grada Ivanić-Grada pod nazivom „Living streets“ gdje smo u sklopu obrade teme moj grad posjetili Gradsku vijećnicu te obogatili projekt Zdrava hrana – feed the future sa izradom ovog puta vertikalnog vrta sa začinskim biljem kojeg djeca koriste za izradu aromatizirane vode za osvježenje.
 5. Peto javljanje ja i moja država (palac)
 6. Šesto javljanje: Zaključak (dlan)

Više o samom Projektu možete pogledati i na njihovoj internetskoj stranici “Say hello to the world – Pomahajmo v svet”