Dječji vrtić RODA

Dječji vrtić Roda, Vulinčeva 1, 10 310 Ivanić-Grad

E mail: dv.roda.ivg@gmail.com

Kontakt:  01 3885 – 328 / 091 3885 – 328

Radno vrijeme ustanove: 06:00 – 17:00
Rad sa strankama i primanje poziva: 12:00 – 14:00

Zašto odabrati naš vrtić?

  • upisi su mogući kroz cijelu godinu, ovisno o broju slobodnih mjesta i ispisima kroz godinu
  • sve aktivnosti na jednoj uplatnici uključene u cijenu vrtića
  • fleksibilnost, obiteljsko okruženje, nenaplaćivanje dežurstva
  • umanjenje cijene za svaki izostanak 5 kn/dan
  • prednost ostvaruju oni koji imaju već upisanu djecu u Dječji vrtić Roda, a zatim po datumu prijema zahtjeva za upis ovisno o dobi djeteta i u kojoj skupini se oslobodilo mjesto, kao i namjera dugoročnog ostanka u DV Roda
  • jačanje partnerstva roditelji – vrtić kroz sudjelovanje u projektima ustanove i kroz zajednička druženja i izlete
  • puna ekonomska cijena iznosi 2.220,00 kuna
  • Cijena za roditelje iznosi 850,00 kuna. U cijenu je uključeno provođenje kraćeg programa sporta 2x tjedno i uskoro provođenje kraćeg programa engleskog jezika. Upisujemo i djecu s područja drugih općina uz potvrdu matične općine o sufinanciranju. Vrtić odobrava popuste za svako drugo upisano dijete 25%, za plaćanje pune ekonomske cijene 10%, te za svaki izostanak djeteta 5 kn/dan

Upisi

U zahtjevu za upis navedena je sva potrebna dokumentacija, uz naglasak za djecu s područja Ivanić-Grada o naknadnoj dostavi potvrda o prebivalištu za roditelje i za dijete koje ne smiju biti starije od mjesec dana, što je jedan od uvjeta Grada Ivanić-Grada za sufinanciranje.

Obratite nam se s povjerenjem!

Procedura ispisa djeteta iz vrtića

Prema Ugovoru o ostvarenju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana prije ispisa dostaviti ispisnicu uz obavezu podmirenja svih nastalih troškova.

Ispis je moguć isključivo sa 15. ili zadnjim danom u mjesecu.

Ako dijete ne boravi u vrtiću dulje od mjesec dana, korisnik usluga dužan je najkasnije do 45 dana dostaviti vrtiću pisanu obavijest o razlozima izostanka djeteta. U slučaju da korisnik usluga nije dostavio vrtiću pisanu obavijest o ispisu niti obavijest o razlozima duljeg izostanka,smatrat će se da je dijete ispisano iz vrtića protekom 60 dana od posljednjeg dana boravka djeteta u programu, a korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove programa do tog roka.

Vrtić može otkazati pružanje usluga ukoliko korisnik usluga ne plati dospjele troškove programa najkasnije u roku 60 dana od dana dospjeća obveze, a potraživanja će se naplatiti putem ovrhe.

Vrtić može otkazati pružanje usluge i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.