„Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu“
„Ništa nije u čovjekovom umu, što nije prošlo kroz njegova osjetila.“

S obzirom na sve veću osvještenost o važnosti ranog senzornog razvoja za cjeloviti razvoj osobnosti i istovremeno sve učestalije probleme u senzornom razvoju djece predškolske i školske dobi, osnovan je Centar za doživljajnu pedagogiju (kao ogranak EOS – Erlebnispaedagogik iz Njemačke). Cilj ovog Centra je promicanja kulture srca i doživljajnog učenja kao protuteže sve naglašenijem intelektualizmu djece već u ranoj dobi. Cilj stručnog usavršavanja je osvješćivanje važnosti njegovanja i odgoja osjetila kao temelja cjelovitog razvoja.

Program je koncipiran tako da se osjetilna područja obrađuju zasebno, ali uvijek imajući u vidu cjeloviti (holistički) razvoj. Tijekom jednogodišnjeg studija upoznali smo prirodu, dinamiku razvoja i probleme pojedinog osjetila.

Na temelju tog znanja utemeljenog na suvremenim spoznajama neuroznanosti, razvojne i kognitivne psihologije te medicinske i pedagoške prakse stekli smo uvid u fenomenologiju osjetilnog razvoja. Na primjerima pedagoške prakse u okviru različitih pedagoških koncepcija i terapeutskih pristupa dobili smo poticaj za samostalno kreiranje programa poticanja i njegovanja osjetilnog razvoja djece.

Program je koncipiran na principu učenja glavom, srcem i rukom te su pored predavanja jednako važne pedagoške i umjetničke radionice.

Predavač je prof.dr.sc. Slavica Bašić, a pedagoške i umjetničke radionice realizirali su: zdravstveni pedagog, art terapeut, euritmist, glazbeni pedagog, lutkarica i pripovjedačica bajki.Stručno usavršavanje koje su odlično uklopilo sa usavršavnjem pri Stručno-razvojnom centru Montessori.