Radno vrijeme

Pon - pet: 06:00 – 17:00 h

+385 1 3885 328

+385 91 3885 328

Sjedište ustanove

Vulinčeva 1, 10310 Ivanić-Grad dv.roda.ivg@gmail.com

Natječaji

2023. godina 

01.09.2023.

2023-09 Natječaj odgojitelj-pripravnik određeno 2023-i-2

14.4.2023.

2023-01 Obavijest kandidatima o izvršenju natječaja

 

20.03.2023.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto:

 

 • Odgojitelj/ica predškolske djece.

2023. Natječaj odgojitelj neodređeno 2023

 

 • Spremačica

2023. Natječaj spremačica 2023

2022. godina

19.09.2022.

Obavijest kandidatima o izvršenju natječaja

Obavijest kandidatima o izvršenju natječaja 2022-09

 

02.09.2022.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto:

Odgojitelj/ica predškolske djece.

Natječaj odgojitelj DV Roda 2022

 

02.09.2022.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto:

Pedagog/inja predškolske djece.

Natječaj pedagog DV Roda 2022

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Roda radno mjesto

Ravnatelj – odgojitelj, 1 izvršitelj, sukladno čl.49 Statuta Dječjeg vrtića Roda

2021. godina natječaji

01.09.2021.

NATJEČAJ za ravnatelja /odgojitelja

 • 20 sati tjedno ½  radnog vremena ravnatelj
 • 20 sati tjedno ½ radnog vremena odgojitelj

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja/odgojitelja: 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:

 • odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na period sukladno Statutu

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: 

 • članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19)
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

24.06.2021.

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i web stranici Dječjeg vrtića Roda radno mjesto

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece, puno neodređeno radno vrijeme,  1 izvršitelj

28.05.2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Roda raspisuje

NATJEČAJ 

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU , SKRB I PRATNJU DJECE – puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

UVJETI  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/19)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o o vrsti I stupnju stručne spreme
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25 st.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13,98/19 ne starije od 6 mjeseci
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

2020. godina natječaji

06.11.2020. 

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama HZZ, portala Moj posao i web stranice DV Roda  za radno mjesto
Ravnatelj – odgojitelj , puno određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj

Temeljem natječaja objavljenog dana 16.09.2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem portala Moj posao i web stranice Dječjeg vrtića Roda za gore navedeno radno mjesto,  obavještavamo Vas da će u radni odnos biti primljena osoba koja ispunjava sve formalne uvjete natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Svi prijavljeni kandidati imaju pravo uvida u svoju natječajnu dokumentaciju u razdoblju od 12.  – 13. studenoga 2020. od 12:30 – 13:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu

Svim prijavljenim kandidatima zahvaljujemo na ukazanom interesu za prijavu na natječaj.

06.11.2020. 

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama HZZ za radno mjesto i web stranice Dječjeg vrtića Roda
Pedagog/inja ,nepuno određeno radno vrijeme, 8 h mjesečno 1 izvršitelj

Temeljem natječaja objavljenog dana 16.09.2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i web stranice Dječjeg vrtića Roda za gore navedeno radno mjesto,  obavještavamo Vas da će u radni odnos biti primljena osobe koja ispunjava sve formalne uvjete natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Svi prijavljeni kandidati imaju pravo uvida u svoju natječajnu dokumentaciju u razdoblju od 12.  – 13. studenoga 2020. od 12:30 – 13:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu

Svim prijavljenim kandidatima zahvaljujemo na ukazanom interesu za prijavu na natječaj.

06.11.2020. 

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama HZZ za i web stranici Dječjeg vrtića Roda radno mjesto
Odgojitelj/ica, puno neodređeno radno vrijeme,  1 izvršitelj

Temeljem natječaja objavljenog dana 13.10.2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i web stranice Dječjeg vrtića Roda za gore navedeno radno mjesto,  obavještavamo Vas da će u radni odnos biti primljena osoba koja ispunjava sve formalne uvjete natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Svi prijavljeni kandidati imaju pravo uvida u svoju natječajnu dokumentaciju u razdoblju od 12.  – 13. studenoga 2020. od 12:30 – 13:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu

Svim prijavljenim kandidatima zahvaljujemo na ukazanom interesu za prijavu na natječaj.

13.10.2020. 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Roda Upravno vijeće Dječjeg vrtića  na 16. sjednici u drugom mandatu održanoj 13. 10. 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA za odgojitelja

Puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelj/ice su:

 • članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19)
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao izavršen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Roda“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića  na 15. sjednici u drugom mandatu održanoj 14. 09. 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA za ravnatelja /odgojitelja

20 sati tjedno ½  radnog vremena ravnatelj
20 sati tjedno ½ radnog vremena odgojitelj

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja/odgojitelja

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za :

– odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

– ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na mandat od dvije godina (2) godine

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice)

3. izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)

4. uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od dana početka natječaja izdano kod nadležnog suda

5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

6. životopis

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Roda raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/ICA 1- IZVRŠITELJ 8h MJESEČNO –određeno vrijeme

UVJETI  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/20)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  –  preslika,
uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13
životopis
preslika osobne iskaznice
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama HZZ za radno mjesto Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece, puno određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po objavljenom natječaju na stranicama HZZ za radno mjesto

NATJEČAJ – POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Roda raspisuje

NATJEČAJ

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU , SKRB I PRATNJU DJECE – puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

UVJETI  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o o vrsti i stupnju stručne spreme
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25 st.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 ne starije od 6 mjeseci
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Roda i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu Dječji vrtić Roda, Vulinčeva 1, 10310, Ivanić-Grad, s naznakom: “Natječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju djece”.
Dostavljaju se u zatvorenim omotnicama  na adresu Dječjeg vrtića Roda, Vulinčeva 1, Ivanić-Grad, s naznakom za natječaj.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića.

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 238/10-149-02-20-01
Ivanić-Grad, 07. veljače 2020.

Obavijest o primanju djelatnika u radni odnos po dijelu objavljenog natječaja na stranicama HZZ

 • Odgajatelj/ica – pripravnik/ca na puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica
 • Odgajatelj/ica – puno neodređeno radno vrijeme 1/izvršiteljica

Natječaj za izbor odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda

 1. ODGOJITELJ/ICA /PRIPRAVNICA – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ
 2. ODGOJITELJICA – puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj
 3. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU , SKRB I PRATNJU DJECE – puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

UVJETI  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

 • Završen preddiplomskisveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
 • Položen stručni ispit
 • Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 • Da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića.

KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 238/10-149-02-19-01
Ivanić Grad, 30. kolovoza 2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda
ODGOJITELJ/ICA – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ

UVJETI – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
 • Položen stručni ispit
 • Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 • Da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

KLASA: 112-01/18-01/10
URBROJ: 238/10-149-02-18-01
Ivanić Grad, 22. listopada 2018.

Odluka o raspisivanju NATJEČAJA za ravnatelja / odgojitelja

Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za ravnatelja /odgojitelja

 • 20 sati tjedno ½ radnog vremena ravnatelj
 • 20 sati tjedno ½ radnog vremena odgojitelj

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od dana objave u javnom glasilu.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenim omotnicama podnose se na adresu: Dječji vrtić Roda, Ivanić Grad, Vulinčeva 1.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor pomoćni radnik/ca za njegu, skrb i pratnju djece na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Roda

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda
POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU DJECE – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ

UVJETI – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Roda

Raspisuje se natječaj za izbor u Dječjem vrtiću Roda
ODGOJITELJ/ICA – neodređeno puno radno vrijeme 1 IZVRŠITELJ

UVJETI – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

DJEČJI VRTIĆ “RODA”

Vulinčeva 1
Ivanić Grad, 10310

dv.roda.ivg@gmail.com
Tel: +385 1 3885 328

OIB: 07299887895
IBAN HR8423600001102434607

Ravnateljica: Maja Rodić Škondro
E mail: dv.roda.ivg@gmail.com
Kontakt:  01 3885 – 328  /  091 3885 – 328

Radno vrijeme ustanove: 06:00 – 17:00
Primanje poziva: 13:30 – 14:00 / 16:00 – 18:00

AKT O OSNIVANJU

Dječji vrtić Roda prema čl. 3. Akta o osnivanju od 13. studenoga 2013. godine osniva se za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

© Dječji vrtić Roda 2021.