Radno vrijeme

Pon - pet: 06:00 – 17:00 h

+385 1 3885 328

+385 91 3885 328

Sjedište ustanove

Vulinčeva 1, 10310 Ivanić-Grad dv.roda.ivg@gmail.com

Bojanje – da ili ne?

Iako mnogi stručnjaci tvrde da bojanje ograničava slobodu i kreativnost djeteta, ono također ima i brojne prednosti za cjelokupan razvoj djeteta.

Bojanjem se razvijaju i usavršavaju vještine fine motorike čiji je razvoj preduvjet za lakše svladavanje vještine pisanja u sklopu pripreme za školu. Također, djeca uče imenovati i razlikovati boje. Potiče kreativnost, ukoliko se od djeteta ne traži da realno oboji zadane crteže već po vlastitoj želji i odluci pri čemu ono ima mogućnost na papiru prikazati svoj svijet mašte. Budući da bojanke zahtijevaju poštivanje određenih pravila i strukture (bojanje unutar linija, određene boje), uče disciplini, samokontroli, koncentraciji, preciznosti. U slučaju uspješnog izvršavanja zadatka (bojanja prema predlošku ili zadanim uputama) izaziva osjećaj uspjeha, zadovoljstva te razvija samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Ima i terapeutske učinke jer je dokazano da djeluje opuštajuće i smirujuće na dijete.

Međutim, osim bojanki i bojanja, djetetu je važno pružiti mogućnost i za slobodnim crtanjem jer samo bojanje može mu s vremenom stvoriti lažni dojam postignuća. Dok bojanjem dijete uči biti precizno i poštivati pravila, slobodno crtanje  u pravom smislu razvija njegovu kreativnost i potiče ga da se izrazi likovno (šaranjem i crtanjem prikazuje svoj doživljaj svijeta) te govorno (objašnjavanjem crteža ili prepričavanjem i opisivanjem situacija na crtežu).

Hvala tati naše bivše gljivice,Tomislavu Škrljcu na izradi personalizirane bojanke

Bojanka DV Roda

DJEČJI VRTIĆ “RODA”

Vulinčeva 1
Ivanić Grad, 10310

dv.roda.ivg@gmail.com
Tel: +385 1 3885 328

OIB: 07299887895
IBAN HR8423600001102434607

Ravnateljica: Maja Rodić Škondro
E mail: dv.roda.ivg@gmail.com
Kontakt:  01 3885 – 328  /  091 3885 – 328

Radno vrijeme ustanove: 06:00 – 17:00
Primanje poziva: 13:30 – 14:00 / 16:00 – 18:00

AKT O OSNIVANJU

Dječji vrtić Roda prema čl. 3. Akta o osnivanju od 13. studenoga 2013. godine osniva se za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

© Dječji vrtić Roda 2021.