Radno vrijeme

Pon - pet: 06:00 – 17:00 h

+385 1 3885 328

+385 91 3885 328

Sjedište ustanove

Vulinčeva 1, 10310 Ivanić-Grad dv.roda.ivg@gmail.com

SURADNJA S RODITELJIMA, VANJSKIM ČIMBENICIMA I LOKALNOM ZAJEDNICOM

Oops...
Slider with alias slider not found.

Suradnja s roditeljima, vanjskim čimbenicima i lokalnom zajednicom

Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez suradnje s roditeljima. Povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog djetetova iskustva i usklađenost odgojnih postupaka optimalno podupire djetetov razvoj. Zato nam je iznimno važno ostvariti uspješnu suradnju s roditeljima.

[mk_divider style=”single” divider_color=”#dddddd” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

Oblici suradnje s roditeljima

Svakodnevno informiranje roditelja o djetetu

Kratke, sažete, važne informacije o proteklom danu, zdravstvenom stanju djeteta, organizaciji i sl. koje odgajatelj prenosi roditelju njačešće kada dođe po dijete.

Individualne konzultacije

Unaprijed dogovoreni razgovori s odgajateljima i/ili članovima stručnog tima. To je mjesto na kojem se roditelj može informirati o razvoju i napretku svoga djeteta, te razmijeniti različite informacije i zapažanja. Također, roditelj može dobiti podršku svom roditeljstvu u obliku savjetovanja. Preporučamo da roditelji dođu barem na jedne konzultacije kroz godinu.

Roditeljski sastanci (informativnog i komunikacijskog tipa, organizirana predavanja i edukacije)

Sastanci se održavaju nekoliko puta kroz godinu s temama planiranja i valorizacije odgojno-obrazovnog procesa, stručnim temama, te različitim temama informativnog karaktera.

Druženja roditelja, djece i odgajatelja

Najčešće su to prigodna druženja u vrtiću kroz zajedničke aktivnosti, ali mogu biti i zajednički odlazak izvan vrtića, u prirodu, na izlet i sl. Održavaju se nekoliko puta tijekom godine. Održavamo zajedničke radionice na temu Bučijade.Naša prva zajednička radionica urodila je plodom te smo osvojili prvo mjesto za najljepše uređenu ustanovu na Bučijadi.

Održavamo božićni domjenak i zajedničko kićenje bora, radionice za fašnik, te opušteno završno druženje, zajedničke izlete roditelja i djece, zajedničke sportske aktivnosti.

Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad

Roditelji se mogu uključivati na različite načine kao što su: sudjelovanje u aktivnostima djece, predstavljanje vlastitog zanimanja ili vještina, sudjelovanje u organizaciji i izvođenju izleta i posjeta, prikupljanje različitih materijala ili predmeta, uključivanje u različite aktivnosti na razini vrtića, isl. Svaki roditelj uključuje se prema svom interesu i mogućnostima. Posebno nas je razveselila suradnja u sklopu projekta say hello to the world, te u našim akcijama humanitarnog karaktera (Unicefov projekt za Afriku, Palčić gore, prikupljanje sredstava za Dan vrtića za val izbjeglica koji je tada prolazio kroz Hrvatsku, prikupljanje sredstava za Grad anđela, prikupljanje plastičnih čepova za djecu oboljelu od malignih bolesti,te prikupljanje plastičnih boca i podjela onima koji ih skupljaju. Tu radimo na razvoju socijalnih kompetencija koje doprinose zdravom razvoju djece i izgradnji kvalitetnih odnosa s drugim ljudima i u konačnici i samim sobom. Socijalno kompetentno dijete je ono koje je usvojilo prosocijalno ponašanje (dijeljenje, pomaganje, suradnja, empatija, zahvalnost).

Uključivanje lokalne zajednice i suradnja humanitarnog karaktera

Humanitarna akcija pod našim nazivom „copy-paste“ javnosti znana kao Kuke dobrote pod sloganom „ Naše malo je nekome puno“ koju smo u zimi proširili akcijom „Svoju jaknu daruj i tuđe srce obraduj <3“

Kutići za roditelje

Pokraj ulaza u dnevni boravak nalaze se panoi za roditelje na kojima su izvješene različite obavijesti, informacije o aktualnostima u grupi, planovi odgojno-obrazovnog procesa, stručni materijali, fotografije i likovni radovi. Uz oglasne ploče, kutak pošte za roditelje u kojem ostavljamo individualne poruke vezane za svako dijete ponaosob.

Također surađujemo putem virtualne oglasne ploče DINAMIKOM

Pismeni oblici suradnje

Obavijesti informativnog karaktera, letci za roditelje, ankete za roditelje

Naš vrtić surađuje s ustanovama koji nam pomažu u odgojno-obrazovnom radu:

[mk_custom_list]
 • Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH
 • Grad Ivanić-Grad
 • Ured državne uprave u zagrebačkoj županiji – Sanitarna inspekcija
 • Ured državne uprave u zagrebačkoj županiji – Društvene djelatnosti
 • Higijensko-epidemiološka služba
 • Zavod za javno zdravstvo zagrebačke županije
 • AZZO
 • Centri za socijalnu skrb
 • Služba za provođenje DDD mjera “Škarda”
 • Dom zdravlja „Ivanić-Grad“
 • Dječji pedijatri
 • Osnovne škole
 • Gradska knjižnica Ivanić-Grad
 • Udruga „Mali princ“
 • Eduka- savjet
 • Stručno-razvojni centar Montessori
 • Stručno-razvojni centar Srčeko
 • Centar za doživljajnu pedagogiju
 • Vatrogasna postrojba Ivanić-Grad
 • Čista voda d.o.o.
[/mk_custom_list]
[mk_custom_list]
 • Animino i Hvaliček i Pleše d.o.o.
 • PRO alarm
 • Z a vatrogasne aparate
 • RELIQUUM
 • Knjige koje vole djecu
 • ING inspekt d.o.o.
 • Muzej Ivanić-Grad
 • Šareni svijet
 • FINI Zavod Rdeče
 • Harfa
 • Abeceda roditeljstva
 • Centar Proventus
 • Dječji vrtić Ivanić-Grad
 • Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić
 • Dječji vrtić Čarobno ogledalce Varaždinske Toplice
 • Tenis klub Match – SM Sport
 • Udruga Roda
 • Časopis Dijete i roditelj
 • Turistička zajednica Ivanić-Grad
 • Fini Zavod Radeče
 • Vrtec Naklo
[/mk_custom_list]

DJEČJI VRTIĆ “RODA”

Vulinčeva 1
Ivanić Grad, 10310

dv.roda.ivg@gmail.com
Tel: +385 1 3885 328

OIB: 07299887895
IBAN HR8423600001102434607

Ravnateljica: Maja Rodić Škondro
E mail: dv.roda.ivg@gmail.com
Kontakt:  01 3885 – 328  /  091 3885 – 328

Radno vrijeme ustanove: 06:00 – 17:00
Primanje poziva: 13:30 – 14:00 / 16:00 – 18:00

AKT O OSNIVANJU

Dječji vrtić Roda prema čl. 3. Akta o osnivanju od 13. studenoga 2013. godine osniva se za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

© Dječji vrtić Roda 2021.